Elina Pirjatanniemi är professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi. Hon är också föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Artikeln Om språkets makt och hatiskt prat koncentrerar sig på yttrandefriheten och dess gränser. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid hatiska uttryck och hatprat. Artikeln börjar med en kort introduktion av yttrandefriheten och dess stora betydelse i demokratiska rättssamhällen. Därefter diskuteras de grunder enligt vilka man kan begränsa yttrandefriheten och hur man kan motivera att vissa typer av uttryck inte alls åtnjuter yttrandefrihetens skydd. Artikeln avslutas med reflektioner om det goda samtalet och om rättens gränser när det gäller att fostra människor till ansvarsfulla debattörer.

Advertisements