Maija Mustaniemi-Laakso arbetar som forskare vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Förutom barnets rättigheter innefattar hennes forskningsintressen frågor kring utsatthet, flyktingrätt och människorättsbaserad utveckling.

I sin artikel diskuterar Mustaniemi-Laakso betydelsen av barnets rätt att bli hörd och lyfter upp frågor kring hur olika handlingssätt och maktförhållanden kan påverka barnets rätt till deltagande i skolan. Artikeln inleds med en introduktion till hur synen på barn förändrats inom människorättsdiskursen över tid. Därefter diskuterar hon barnets rätt att bli hörd som ett (människo)rättsligt begrepp och frågar hur barnets rätt till deltagande förhåller sig till barnets behov av skydd. Slutligen reflekterar hon över innebörden i meningsfullt deltagande och hur detta kan möjliggöras inom skolvärlden.

Advertisements